HP 27

HP 27" AG IPS LED

Eizo 27

Eizo 27" CG277-BK IPS LED

HP 27" Pavilion Quantum Dot AG LED

27", IPS, 16:9, 2560x1440, 1000:1, 400cd/m2, 5ms, 1xHDMI, Black, LED, DP, Full HD, 2xUSB3.0, 1xUSB-C
131 520 Ft
Elérhetőség: Raktáron
SKU
5DQ99AA#ABB
[KÉP HELYE] Gyártó HP
[KÉP HELYE] Kijelző méret 27 "
[KÉP HELYE] Felbontás 2560x1440
[KÉP HELYE] Forgatható Nem
[KÉP HELYE] Fényerő 400 cd/m2
[KÉP HELYE] Képarány Nem
[KÉP HELYE] Kontrasztarány 1000:1
[KÉP HELYE] Válaszidő 5 ms
[KÉP HELYE] LED Igen
[KÉP HELYE] Hajlított Nem
[KÉP HELYE] Szín Black
[KÉP HELYE] Jótállás 36 hónap
[KÉP HELYE] Gyártói oldal Kattints ide!
[KÉP HELYE] Elérhetőség 1-2 munkanap
 

Válaszd ki a számodra legszimpatikusabb konstrukciót!

Tartalom betöltése...
                                                
   

RADIUM PC-INK SIKERTÖRTÉNETEI

Mindennemű pimasz és harsány öntömjénezést nélkülözve állíthatjuk, hogy a Radium saját tervezésű konfigurációi, bizony egyre szélesebb rétegben nyernek maguknak bizalmat. Ennek elsődleges ékes bizonyítéka, nyilvánvalóan a PC-inket ért nyilvános elismerésekben keresendő, ugyanis az OtherWorld média és a Gamestar magazin pozitív kritikáin felül, konfigurációink több ízben bizonyítottak már nagyközönség előtt is. Ennek apropóján bátorkodtunk csokorba szedni, portfóliónk legrelevánsabb momentumait.

PC vs. Konzol: Egy hallhatatlan dilemma, amelyben még soha nem született valódi ítélet.
Ezúttal a Proharver tesztelte le Radium Thunder XT PC-nket. A részletes tesztet a képre kattintva olvashatod!
Gaming pécé 2 konzol áráért? Mit tudnak a mai középkategóriás pécék? Az Otherworld videójáért kattints a képre!
Radium Ghost GT-R Plusz PC - belevaló gamer PC egyszerűen, sítlusosan. Kattints és olvasd el a GameStar tesztjét!
GameNight rendezvényén egyik legnépszerűbb PC-nket, a 2.0-ás Radium Aurora GT-t fődíjként sorsolták ki. A Radium PC_k a másvilágon is megállták a helyüket. Az OtherWorld bemmutatását itt találod. Radium Gamer Számítógépeink remekül szerepeltek a GameStart által rendezett GameNight-on is! Július elején került megrendezésre az OtherWorld által megálmodott és megteremtett ötödik élménytábor.
Májusban került megrendezésre a harmadik OtherWorld közönségtalálkozó melyen mi is tiszteletünket tettük. Radium THUNDER GT számítógépek becsülettel helytálltak Kecskeméten is a Real Gamers rendezvényén! Ilyen egy komplett, felsőkategóriás PC - a GameStar magazinnál járt a Radium Champion XT. RADIUM CHAMPION XT teszt - élet 60 fps felett
Radium STORM XT OC gamer PC -nkről bemutatót készített a GameStar. A Prohardver Radium REACTOR XT asztali géünkről készített egy tesztet. Radium Spirit GT - 8 generációs gépünk szintén górcső alá került Paplovag által.
I. A jótállással kapcsolatos általános feltételek

1. A fogyasztói szerződés keretében vásárolt, tartós fogyasztási cikk termék(ek)re a Radium.hu az adatlapon feltűntetett időre vállal garanciát.

2. Az elhasználódó, ill. kopó alkatrészekre és az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra, ill. a napi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások stb.) a jótállás nem vonatkozik. Ugyancsak nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe a termék üzembe helyezése, illetve a termék beállítása. A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő.

II. A jótállási idő és a jótállás érvényességi területe

1. A jótállási határidő a vásárlás napján, a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával kezdődik. Az években megállapított jótállási idő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak; ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

2. A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

3. A jelen jótállás a Magyar Köztársaság közigazgatási területén érvényes.

III. A jótállás érvényesítése

1. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti. A jótállási igény a számlával érvényesíthető. A számla szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállási igény a számlával, ill. nyugtával érvényesíthető, feltéve, hogy abból kitűnik a vásárlás időpontja és a termék típusa. Ezen információk hiányában az érintet termék, illetve a vonatkozó jótállás és annak feltételei nem állapítható meg, így a jótállás teljesítése gyakorlati nehézségekbe ütközhet.

2. A fogyasztó a jótállási igényét a Forgalmazóval vagy a Kereskedővel szemben érvényesítheti. Továbbá a fogyasztó a kijavítási igényét a Radium.hu által kijelölt, a jótállási jegyen feltüntetett szerviz szolgáltatóknál közvetlenül is érvényesítheti. A kijelölt szerviz szolgáltatók neve és címe a www.radium.hu honlapon is elérhető.

3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Forglmazó (Kereskedő) e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

4. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

IV. A jótállási igény bejelentése

1. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

2. A fogyasztó a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a Forgalmazóhoz vagy Kereskedőhöz vagy szervizhez intézheti.

3. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

V. A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

1. A fogyasztó a Ptk. 6:159. §- fog rögzített szabályok szerint

a) kijavítást VAGY kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; − VAGY

b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, VAGY a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, VAGY a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

2. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

3. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

4. A fogyasztó a kellékhibás teljesítés okán felmerült kárait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesítheti.

5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termék az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jelen jótállási jegy III.2 pontjában hivatkozott Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz gondoskodik.

6. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikk már nincs készleten, úgy a teljes vételár visszatérítésre kerül. A Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz a kijavítás során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

7. A Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás fogyasztási cikk kijavítására, az ezzel összefüggésben felmerült valamennyi költség azonban a fogyasztót terheli.

VI. Mentesülés a jótállási kötelezettség alól

1. A teljesítés nem hibás, ha a fogyasztó a hibát a vásárlás időpontjában ismerte, vagy a hibát a vásárlás időpontjában ismernie kellett. A jótállási kötelezettség alóli mentesülést eredményez, ha bizonyításra kerül a Forgalmazó, a Kereskedő vagy szerviz által, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

2. A jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, valamint a jótállási határidőn belüli illetéktelen beavatkozás. Illetéktelen beavatkozásnak minősül minden olyan szerelés, karbantartás és/vagy egyéb olyan beavatkozás, amelyet nem a Forgalmazó és/vagy Kereskedő és/vagy szerviz végez el.

Általános:

 

E-mail: Csapatunk várja az Ön kérdéseit és észrevételeit. A nekünk küldött e-mailekre az érkezés sorrendjében válaszolunk, és igyekszünk ezt a lehető leggyorsabban megtenni.

Írjon e-mailt a Radium.hu csapatának:

Laptop és egyéb rendelés: [email protected]

Radium asztali számítógép: [email protected]

 

 

A termékekre, márkákra, vonatkozó kérdésekre e-mailben tudunk a leggyorsabban válaszolni.

Telefon: Hívjon minket, és mi örömmel válaszolunk kérdéseire és észrevételeire.

 

Rendeléseit CSAK ONLINE adhatja le. Személyesen tanácsadásra is van lehetőség.

 

Várjuk hívását a következő telefonszámon: +361-445-4115

1-es mellék: laptop és All in One

2-es mellék Radium Asztali Számítógép

3-as mellék: Laptop Technikai segítségnyújtás

 

Rendelés menete:

 

Hogyan rendelhetek a Webáruházból?

 

Válassza ki a terméket, majd kattintson kosár gombra. Ezzel a termék a bevásárlókosarába kerül. A bevásárlókosárba (jobb felső sarok) helyezett termékek ott maradnak, amíg megrendeli vagy törli azokat, így Ön böngészhet tovább, és rendelhet újabb termékeket.

 

A kosár oldalon leellenőrizheti, milyen termékek vannak a kosarában. Amennyiben valamelyiket el szeretné távolítani, kattintson a mellette lévő - gombra vagy szemetes gombra.

 

Ha mindent rendben talál, és már nem szeretne további termékeket a kosarába tenni, akkor kattintson a Fizetés gombra a szállítási adatok megadásához.

A webáruházból történő megrendelés esetén a következő adatokat kell megadnia:

 

Vezeték

Keresztnév

E-mail cím

Telefonszám

Szállítási cím (megye, város, irányító szám, utca, házszám)

(Amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől, akkor értelem szerűen azokat az adatokat is töltse ki.

 

Mi a rendelésem állapota?

 

A rendelési állapotról minden státusz változást követően kapni fog egy tájékoztató email-t.

 

Ezek a következőek:

 

-Rendelés visszaigazoló email

-Feldolgozás alatt

-Berendelve

-Átvehető

 

A megvásárolni kívánt termék nincsen raktáron. Mit tehetek?

 

Termékeink meghatározott mennyiségben állnak rendelkezésünkre, így az ilyen esetekben ha nem tudjuk Önnek a kiválasztott terméket elküldeni, akkor felvesszük Önnel kapcsolatot és szívesen segítünk Önnek egy helyettesítő terméket találni.

 

Szerencsére az ilyen esetek nagyon ritkák, és a kiválasztott terméket újrarendeljük.

A megrendelés megváltozott állapotáról telefonon vagy e-mailben értesítjük Önt.

 

Szállítás:

 

A hétvégén leadott rendelések mikor lesznek feldolgozva?

 

A megrendeléseket munknapokon dolgozzuk fel. Az árú beérkezésétől függ, hogy mikor adjuk át a szerződőtt futárszolgálatunknak. Hétvégén nincs kiszállítás és üzletünk is zárva tart.

 

Mennyit kell várnom a megrendelésem kiszállításáig?

 

Ez nagyban függ a termék beérkezésétől is és hogy saját vagy külső raktáron van. Általában a komponens beszerzések 2-4 munknap míg beérkeznek hozzánk. A Radium PC esetében általában 5-7 munknap a feldolgozási idő. Minden esetben ha késik a termék, akkor jelezni fogunk a megadott email címen.

 

Kiválaszthatom a termék szállításának időpontját?

 

Minden esetben a futárszolgálattal kell egyeztetni időpontot ilyen esetben. CSak személyes átvételnél van lehetőség időpont egyeztetésre.

 

Mi a teendő akkor, ha meggondolom magam, és még nem kaptam meg a terméket?

 

Kérjük, mihamarabb értesítsen minket, ha a rendelést illetően meggondolta magát.

 

Termékeinkre 14 napos pénzvisszafizetési garancia vonatkozik, így mielőtt a döntést meghozza, Ön otthon kipróbálhatja a terméket, és megnézheti, hogy tetszik-e Önnek. A cégre történő vásárlás esetében nincs 14 napos pénzvisszafizetési garancia.

 

Külföldi szállítást is vállalnak?

 

A kiszállítást csak Magyarország területén tudjuk biztosítani.

 

Reklamációk:

 

Garancia:

 

A Garancia menüpont alatt olvasshatja el a tájékoztatást és feltételeket.

 

Visszaküldés:

 

Vissza szeretném küldeni a megvásárolt terméket, mit tegyek?

 

A terméket postai úton, üzletünkbe kell visszajuttatni Önköltségen.

 

Fizetési információ:

 

Milyen fizetési módokat fogadnak el?

 

Jelenleg az alábbiakban felsorolt fizetési módokat fogadjuk el:

 

-Fizetés készpénzben kézbesítéskor.

-Részletfizetés Online (Áruhitel) (a részletfizetési opciókat az egyes termékeknél tüntettük fel)

-Fizetés bankkártyával személyesen vagy futárnál (Abban az esetben ha bankkártyával szeretne fizetni a futárszolgálatnál, akkor egyeztetés szükség előtte a futárszolgálattal)

-Előreutalás: Díjbekérő emailt küldünk ki a megadott email címre.

 

Ezen kívül ha bármilyen kérdése van, keressen minket bizalommal.

Tudtad, hogy 0% THM-es akciós hitellel is vehetsz RADIUM GAMER PC-t? Íratkozz fel a legfrissebb zártkörű ajánlatainkért!

Emlékeztessen később

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.